ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ 4-6 ΕΤΩΝ

Το προπονητικό μοντέλο που εφαρμόζουμε στα τμήματα προσχολικής και παιδικής ηλικιίας βασίζεται σε 5 βασικούς τομείς:

 

 

  • Ομαλή προσαρμογή με σεβασμό στον προσωπικό ρυθμό του κάθε παιδιού. Παρέχουμε ομαλή προσαρμογή,  διότι είναι πολύ βασικό για την ψυχικη υγεία του παιδιού ο σεβασμός στον προσωπικό του ρυθμό που αφορά την εξοικείωση με το χώρο, με την ομάδα συνομηλίκων και με τους υπόλοιπους ενήλικες στο χώρο, όπως δάσκαλος, προσωπικό κ.τ.λ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  ο προπονητικός ρυθμός να μην διαταράσσεται, η ομάδα να λειτουργεί και να επικοινωνεί καλύτερα και να δημιουργούνται προϋποθέσεις για μια καλή αρχή.
  • Εξατομικευμένη προπονητική διαδικασία. Προάγουμε εξατομικευμένη προπονητική διαδικασία, ώστε το παιδί να βελτιωθεί , να αναπτυχθεί και να εκφραστεί με το δικό του ρυθμό, ενώ παράλληλα καλλιεργούμε την ανεξαρτησία και την αυτοεκτίμηση του.
  • Ομαλή συνύπαρξη και θετικές διαπροσωπικές σχέσεις, ασκησιολόγιο χωρίς επαφή, βία ή ανταγωνισμό. Το προπονητικό μας πλάνο  έχει ως βάση την απουσία της επαφής των παιδιών, όπως επίσης και την πλήρη απουσία τεχνικών που προάγουν τη βία και τον ανταγωνισμό. Σε αντίθεση βοηθάμε τα παιδιά μέσα από την ομαδική συνεργασία να αναπτύξουν ικανότητα να λειτουργούν ομαδικά, να σκέφτονται κριτικά και να σέβονται.
  • Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην θετική εκπαίδευση και στην ψυχοκινητική ανάπτυξη. Δημιουργήσαμε ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον σύγχρονο, ηλιόλουστο, , διαμπερές , πλούσιο σε φυσικό φως , ευρύχωρο, με άρτια υλικοτεχνική υποδομή, κατασκευασμένο από φυσικα υλικά φιλικά προς το παιδί και το περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και αυτόνομα σε πολυποίκιλες δραστηριότητες βασισμένες στο παιχνίδι και την εξερεύνηση.
  • Υγεία και άθληση στα παιδιά  δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε το σώμα του παιδιού να μην υποστεί κακώσεις και να μην δέχεται μονόπλευρες επιβαρύνσεις.