ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

 • Αυτοάμυνα
 • Κοινωνικοποίηση και συνεργασία
 • Διαμόρφωση προσωπικοτήτων και εξέλιξη
 • Αντίληψη 
 • Καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού
 • Διατήρηση υγειούς σωματικού βάρους
 • Βελτίωση της φυσικής κατάστασης
 • Συγχρονισμός των κινήσεων
 • Αυτοπειθαρχία
 • Σωματική και ψυχική υγεία
 • Ευχάριστη δραστηριότητα και μια πολύτιμη εμπειρία για τον μαθητή
 • Καταπολέμηση του άγχους
 • Προσφορά σε συνανθρώπους μας που μας χρειάζονται με εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα