ΔΕΥΤΕΡΑ

19:00 – 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ

20:00 – 21:00 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΤΡΙΤΗ

18:00 – 19:00 BAMBINI

19:00 – 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ

20:00 – 21:00 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

19:00 – 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ

20:00 – 21:00 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ

18:00 – 19:00 BAMBINI

19:00 – 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ

20:00 – 21:00 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00 – 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ

20:00 – 21:00 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

12:30 – 13:30 BAMBINI