ΔΕΥΤΕΡΑ

18:00 – 18:45 BAMBINI

19:00 – 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ

20:00 – 21:00 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΤΡΙΤΗ

9:15 – 10:15  ΕΝΗΛΙΚΕΣ

19:00 – 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ

20:00 – 21:00 ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΡΧΑΡΙΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ

19:00 – 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ

20:00 – 21:00 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ

9:15 – 10:15  ΕΝΗΛΙΚΕΣ

18:00 – 18:45 BAMBINI

19:00 – 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ

20:00 – 21:00 ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΡΧΑΡΙΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00 – 20:00 ΠΑΙΔΙΚΟ

20:00 – 21:00 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

12:00 – 13:00 BAMBINI