ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ  7-12 ΕΤΩΝ

Η προπονητική διαδικασία αποτελεί σωματική και πνευματική συνεργασία, τα αποτελέσματα της οποίας γίνονται εμφανή στις δεξιότητες, στις στάσεις, στη σχολική απόδοση, στη φυσική κατάσταση αλλά και στις αξίες του κάθε μαθητή. Στη σχολή μας επιδιώκουμε την ολόπλευρη προπόνηση του μαθητή, δηλαδή την σωματική αλλά και την πνευματική συνδέοντας τη γνώση με την  σωστή άθληση. Αυτό επιτυγχάνεται με τις γνώσεις μας στον τομέα της προπονητικής και της διδασκαλίας καθώς και με τη βοήθεια ειδικού προπονητικού εξοπλισμού εμπλουτισμένο με έξτρα υλικό.
Σκοπός μας είναι με τη βοήθεια κατάλληλων μέσων και τεχνικών, ο μαθητής να οδηγηθεί στην ικανότητα να αξιολογεί συμπεριφορές και καταστάσεις, να επινοεί λύσεις σε τυχόν προβλήματα, να διακρίνει και να αντιμετωπίζει κακόβουλα άτομα και συμπεριφορές.

Στόχος μας είναι όχι μόνο η προπόνηση του σώματος,  αλλά και η ένταξη των δεξιοτήτων και των αξιών που διδάσκουμε στη ζωή του παιδιού, ώστε η κάθε προπόνηση να αποτελεί μια πολύτιμη εμπειρία για αυτό, πάντα μέσα από μια ευχάριστη δραστηριότητα.

 

Στη σχολή μας ο μαθητής διδάσκεται:

– Αυτοάμυνα
– Συνεργασία
– Αντίληψη
– Αλληλοσεβασμό
– Αυτοπειθαρχία

 

Στη σχολή μας ο μαθητής προπονείται ώστε να επιτευχθεί:

– H διατήρηση υγειούς σωματικού βάρους
– H βελτίωση της φυσικής κατάστασης
– O συγχρονισμός των κινήσεων
– H σωματική και ψυχική υγεία