Πρόγραμμα


ΔΕΥΤΕΡΑ


18:00 – 18:45
 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ
19:00 – 19:50
ΠΑΙΔΙΚΟ
20:00 – 21:00
ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΤΡΙΤΗ


 

ΤΕΤΑΡΤΗ


19:00 – 19:50
ΠΑΙΔΙΚΟ
20:00 – 21:00
ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ


19:00 – 19:50
ΠΑΙΔΙΚΟ
20:00 – 21:00
ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


18:00 – 18:45
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ


11:00 – 12:00
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ